Saturday, March 13, 2010

बदामाचा शिरा

बदामाचा शिरा

१. २०-३० बदाम
२. ३ चमचे तुप
३. साखर
४. ३ कप दुध

कॄती:
१) बदाम १०-१२ तास भिजवुन घ्यावे.
२) भिजल्यावर त्यांची साल काढुन मिक्सरमधुन त्याची जरा जाडसर पुड करुन घेणे.
३) ही पुड तुपावर परतुन त्यात हळुहळु दुध ऍड करणे.
४) जरा घट्ट झाल्यावर त्यात साखर ऍड करुन थोडे शिजवावे

0 comments:

Post a Comment